CFD là gì ( phần 2 )

Phương thức giao dịch CFD

Có nhiều chiến lược giao dịch khác nhau thường được sử dụng khi giao dịch CFD mà ngay cả những nhà giao dịch không có kinh nghiệm nhất cũng có thể hiểu được. Những quyết định này liên quan đến một số phương pháp giao dịch và phổ biến nhất là Long vs.

Hợp đồng chênh lệch (Contract for Difference - CFD) là gì?

Một vị thế mua trong giao dịch CFD là khi nhà giao dịch thực hiện giao dịch MUA. Điều này có nghĩa là khi bạn kỳ vọng tài sản sẽ tăng hoặc thấy giá trị của nó tăng lên theo thời gian.Bạn sẽ MUA nó ở mức giá thấp, và sau đó BÁN khi giá tăng.

Ngắn hạn

Các giao dịch ngắn xảy ra khi các nhà đầu tư cảm thấy sẽ có một sự suy giảm trong giá trị tài sản và chọn bán tài sản đi, và sau đó sẽ mua lại 1 loại tài sản khác với mức giá thấp hơn. Vì vậy, bạn sẽ kiếm được lợi nhuận từ việc bán tài sản với giá cao hơn và sau đó mua lại khi giá đã giảm. Điều này có vẻ là một ý tưởng phức tạp để nắm bắt, nhưng nó rất thực tế. Điều đó cũng có nghĩa là không giống như khi mua cổ phiếu, bạn có thể giao dịch CFD ngay cả khi thị trường đang giảm. Đây là một lợi ích to lớn đối với CFD.

Bảo hiểm rủi ro 

CFD là một công cụ hiệu quả để đầu tư vào bảo hiểm rủi ro. Phòng ngừa rủi ro là một chiến lược liên quan đến việc mở các vị thế giao dịch được thiết kế để bù đắp các khoản lỗ do một vị thế thịnh hành khác trong danh mục đầu tư tạo ra. Ví dụ, nếu bạn sở hữu cổ phiếu của Facebook với tư cách là nhà đầu tư, bạn sẽ kiếm được lợi nhuận nếu giá tăng. Tuy nhiên, nếu giá giảm, bạn sẽ phải chịu lỗ. Để phòng ngừa điều đó, bạn có thể mở một vị thế CFD ngắn cho cổ phiếu. Giao dịch CFD sẽ tạo ra lợi nhuận bù đắp khoản lỗ do khoản đầu tư còn lại phát sinh khi giá cổ phiếu Facebook giảm.

Ưu điểm của CFD là gì?

 Không có phí trao đổi

Bạn không sở hữu tài sản cơ bản và không có bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào liên quan đến tài sản cơ bản. Đây là hợp đồng giữa khách hàng và các nhà môi giới của bạn và không có hoa hồng.

Giao dịch đòn bẩy 

Bạn cần ít vốn hơn đáng kể để mở giao dịch so với việc sở hữu tài sản cơ bản. Tất nhiên, đòn bẩy là một con dao hai lưỡi, vì nó có thể làm tăng đáng kể khoản lỗ cũng như lợi nhuận của bạn.

Đầu tư nhiều phương tiện

Khả năng giao dịch nhiều loại công cụ từ cùng một nền tảng giao dịch.

Giao dịch trên cả thị trường tăng và giảm

Mở các vị thế ngắn hoặc dài tùy theo điều kiện thị trường và chiến lược giao dịch của bạn.

Khả năng phòng ngừa rủi ro

Một vùng đệm cho các giao dịch của bạn nếu giao dịch không đi theo hướng đã định, bạn có thể mở vị thế tương đương theo hướng ngược lại để giảm rủi ro .

Nhược điểm của CFD là gì?

Sự biến động giá và đòn bẩy, cũng như ứng dụng thực tế của bảo hiểm rủi ro, đã làm cho giao dịch CFD trở thành một đấu trường sinh lợi và hiệu quả cho nhiều nhà đầu tư để giao dịch tài sản tài chính yêu thích của họ trực tuyến. Nhưng điều này không phải là không có một số rủi ro.

Đòn bẩy 

Để bắt đầu, đòn bẩy là một con dao hai lưỡi, như đã đề cập trước đó. Nó có thể tăng lợi nhuận trên các giao dịch có lợi cho bạn, nhưng nó cũng có thể làm tăng lỗ trên các giao dịch đi ngược lại với bạn. Bởi vì lỗ được tính dựa trên số tiền đòn bẩy, có nguy cơ xảy ra cuộc gọi ký quỹ. Đây là tình huống mà nhà môi giới sẽ yêu cầu nhà đầu tư ký quỹ bổ sung để trang trải các vị thế thua lỗ trên thị trường hoặc sẽ đóng vị thế thua lỗ để bảo vệ số dư của nhà giao dịch không đi vào vùng tiêu cực.

Biến động 

Giao dịch CFD cũng phải đối mặt với rủi ro biến động trên thị trường. Trong những giai đoạn thị trường có nhiều biến động, chẳng hạn như trong thời gian công bố tin tức kinh tế, chi phí giao dịch có thể tăng lên dưới hình thức chênh lệch giá rộng hơn. Việc thanh toán chênh lệch lớn cản trở các chiến lược giao dịch ngắn hạn và giảm tỷ suất lợi nhuận trên tất cả các vị thế giao dịch mới.

Seuls

Đánh giá bài viết
[ 0 Lượt | Đánh giá 0 ]