Xác thực hai yếu tố tạo ra sự khác biệt rất lớn đối với bảo mật cá nhân của bạn và bất kỳ thứ gì có thể cải thiện tình trạng đó, làm cho nó nhanh hơn và dễ sử dụng hơn, đều đáng giá.

YubiKey Có Đáng Mua Không?

Xem thêm: TVL DeFi tăng khi nhà đầu tư quay lại thị trường giá tăng

Kết Luận