Vốn chủ sở hữu Equity trong giao dịch ngoại hối là gì?

Cafeforex – “Vốn chủ sở hữu” có nghĩa là gì?

"<yoastmark

Vốn chủ sở hữu trong tài khoản hoặc “Vốn chủ sở hữu Equity” là giá trị hiện thời của tài khoản giao dịch.

Vốn chủ sở hữu là giá trị hiện thời của tài khoản và giá trị này sẽ dao động theo từng giây từng phút khi bạn theo dõi trên nền tảng giao dịch.

Đó là tổng số dư tài khoản của bạn và tất cả các khoản lãi hoặc lỗ thả nổi tạm tính đối với các vị thế lệnh còn mở.

Nếu các lệnh giao dịch hiện tại của bạn tăng hoặc giảm giá trị, thì “Vốn chủ sở hữu” của bạn cũng tăng hoặc giảm theo.

Cách tính vốn chủ sở hữu trong trường hợp không có lệnh giao dịch nào đang mở

Nếu bạn KHÔNG có bất kỳ lệnh giao dịch nào đang mở thì vốn chủ sở hữu của bạn chính là số dư tài khoản. Khi đó:

Vốn chủ sở hữu = Số dư tài khoản

Ví dụ: Vốn chủ sở hữu tài khoản khi bạn không có lệnh giao dịch mở

Giả sử bạn nạp 1.000 USD vào tài khoản giao dịch.

Nếu bạn chưa mở bất kỳ lệnh giao dịch nào thì số dư và vốn chủ sở hữu sẽ bằng nhau.

"<yoastmark

Cách tính vốn chủ sở hữu trong trường hợp đang có lệnh giao dịch mở

Nếu bạn đang có các lệnh mở thì vốn chủ sở hữu của bạn là tổng của số dư tài khoản cộng với mức lãi/lỗ tạm tính. Khi đó:

Vốn chủ sở hữu = Số dư tài khoản + Lãi (hoặc lỗ) tạm tính

Ví dụ về vốn chủ sở hữu Equity tài khoản khi lệnh giao dịch hiện tại đang bị thua lỗ

Giả sử bạn nạp 1.000 USD vào tài khoản giao dịch.

Ca sĩ Beyoncé đăng tweet rằng cô ấy đang bán khống GBP/USD. Bởi vì cô là người nổi tiếng nên bạn làm theo những gì cô ấy nói và cũng bán khống theo.

Giá GBP/USD ngay sau đó di chuyển theo hướng ngược lại so với lựa chọn của bạn và lệnh giao dịch của bạn đang chịu khoản lỗ tạm tính là 50 USD. Khi đó:

Vốn chủ sở hữu = Số dư tài khoản + Lãi (hoặc lỗ) tạm tính

Hay 950 USD = 1.000 USD + (- 50 USD)

Như vậy, vốn trong tài khoản của bạn hiện là 950 USD.

"<yoastmark

Ví dụ về giá trị tài khoản khi lệnh giao dịch hiện tại đang lãi 

Ca sĩ Beyoncé lại đăng tweet và nói rằng cô đã đổi ý. Cô ấy hiện đang mua vào GBP/USD.

Cô ấy cũng đang có vẻ đang giao dịch rất cuồng nhiệt.

Nhưng vì cô ấy là người nổi tiếng, và bạn muốn làm theo những gì cô ấy nói và cũng đặt lệnh mua.

Giá GBP/USD lập tức di chuyển theo hướng có lợi cho bạn và lệnh giao dịch của bạn đang có mức lãi tạm tính là 100 USD. Khi đó:

Vốn chủ sở hữu = Số dư tài khoản + Lãi (hoặc lỗ) tạm tính

Hay 1.100 USD = 1.000 USD + 100 USD

Như vậy, Equity trong tài khoản của bạn hiện là 1.100 USD.

"<yoastmark

Vốn chủ sở hữu tài khoản của bạn sẽ liên tục biến động theo giá thị trường hiện tại miễn là bạn đang có lệnh mở.

Vốn chủ sở hữu biểu thị cho giá trị “TẠM THỜI” của tài khoản của bạn tại thời điểm đang xét.

Đó là lý do tại sao nó được coi là “số dư tài khoản tạm tính”. Con số này sẽ chỉ biến thành “số dư tài khoản thực” nếu bạn đóng tất cả các lệnh giao dịch của mình ngay lập tức.

Điểm khác biệt giữa số dư và vốn chủ sở hữu Equity

Đầu tiên phải xét đến các khái niệm đơn giản.

Nếu tài khoản của bạn “không đổi” hoặc KHÔNG có bất kỳ lệnh mở nào thì số dư và vốn chủ sở hữu là BẰNG NHAU.

Nhưng nếu bạn có các lệnh mở thì khi đó số dư và vốn chủ sở hữu sẽ khác nhau.

  • Số dư phản ánh mức lãi/lỗ đối với các lệnh giao dịch đã đóng.
  • Vốn chủ sở hữu phản ánh mức lãi/lỗ tính theo thời gian thực. Vốn chủ sở hữu bao hàm cả lệnh mở VÀ đóng.

Nói cách khác, số dư KHÔNG phải là số vốn thực tế tính theo thời gian thực.

Vì vốn chủ sở hữu bao hàm cả lãi hoặc lỗ hiện tại trong các lệnh giao dịch mở nên vốn chủ sở hữu thể hiện cho số tiền vốn của bạn theo thời gian thực.

Đôi khi bạn có thể có số dư rất lớn nhưng vốn chủ sở hữu rất nhỏ.

Trường hợp này xảy ra khi các lệnh mở của bạn đang gánh một khoản lỗ tạm tính rất lớn (mức lỗ thả nổi).

Ví dụ: nếu số dư của bạn là 1.000 USD và bạn có một lệnh giao dịch mở đang gánh khoản lỗ tạm tính là 900 USD, thì khi đó vốn chủ sở hữu của bạn chỉ là 100 USD.

Tóm tắt

Trong bài viết này, các ý chính gồm những điều sau:

  • Vốn chủ sở hữu là số dư tài khoản của bạn cộng với lãi (hoặc lỗ) tạm tính của tất cả các lệnh giao dịch đang mở.
  • Vốn chủ sở hữu đại diện cho giá trị tài khoản theo “thời gian thực”.

Xem thêm bài viết : Những điều cần biết về vốn chủ sở hữu ( Equity )

Đánh giá bài viết
[ 0 Lượt | Đánh giá 0 ]