Sàn FXCM báo cáo tổng doanh thu ròng trong quý 3 năm 2021

Sàn FXCM báo cáo tổng doanh thu ròng trong quý 3 năm 2021Cafeforexvn – Trong khoảng thời gian 9 tháng, Global Brokerage, Inc. Sàn FXCM (FXCM) đã báo cáo khoản lỗ 28,10 triệu USD.

Sàn FXCM báo cáo tổng doanh thu ròng trong quý 3

Hôm nay, FXCM – một sàn môi giới CFD và giao dịch forex trực tuyến, đã công bố kết quả kinh doanh quý 3 năm 2021. Theo báo cáo, tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2021, tổng tài sản hiện tại của tập đoàn FXCM là khoảng 383,95 triệu USD, trong khi công ty FXCM tổng nợ phải trả là 567,46 triệu USD.

Ngoài ra, sàn FXCM trong tổng nợ phải trả, phần lãi không kiểm soát có thể hoàn lại và thâm hụt của cổ đông được báo cáo ở mức 383,95 triệu USD trong giai đoạn này. Về doanh thu, tổng doanh thu ròng của FXCM trong ba tháng là 24,40 triệu USD, trong chín tháng là 78,66 triệu USD. FXCM cũng báo cáo khoản lỗ ròng trong giai đoạn chín tháng là 53,15 triệu USD, trong khi giai đoạn ba tháng là 18,47 triệu USD.

Hơn nữa, theo báo cáo, tổng khoản lỗ của Global Brokerage, Inc. (công ty đứng sau sàn FXCM) báo cáo con số 28,10 triệu USD trong thời gian chín tháng. Về dòng tiền từ hoạt động kinh doanh, lỗ ròng 52,25 triệu USD.

Tham khảo thêm:

Doanh thu sàn FXCM UK 2020

Như đã báo cáo vào tháng 7 của sàn FXCM, công ty FXCM (Forex Capital Markets Limited) do FCA quản lý đã công bố báo cáo tài chính hàng năm của mình tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2020, báo cáo lợi nhuận ròng gần 4,9 triệu USD. Điều này có ý nghĩa quan trọng vì công ty đã lỗ hơn 1,2 triệu USD vào năm 2019, có nghĩa là lợi nhuận so với cùng kỳ năm trước đạt mức 518,8%.

Quang Minh-Theo financemagnates

Đánh giá bài viết
[ 1 Lượt | Đánh giá 5 ]