Thứ Năm, Tháng Tám 4, 2022
Trang chủBài học đầu tưTìm hiểu về các Thị trường tài chính (P1)

Tìm hiểu về các Thị trường tài chính (P1)

 • Cafeforexvn – tài chính nói chung là bất kỳ thị trường nào diễn ra chứng khoán.
 • Có nhiều loại thị trường tài chính như thị trường , , cổ phiếu và trái phiếu.
 • Các thị trường này có thể là nơi giao dịch tài sản hoặc chứng khoán được niêm yết trên các sàn giao dịch được quản lý hoặc giao dịch tại quầy (OTC).
 • Thị trường tài chính giao dịch tất cả các loại chứng khoán và là yếu tố then chốt đối với sự vận hành trơn tru của một xã hội tư bản.
 • Khi thị trường tài chính thất bại, nền có thể bị gián đoạn, bao gồm cả suy thoái và thất nghiệp.

Tìm hiểu về các Thị trường tài chính

Thị trường tài chính là gì?

Thị trường tài chính nói chung là bất kỳ thị trường nào tổ chức giao dịch chứng khoán, bao gồm thị trường chứng khoán (cổ phiếu), thị trường trái phiếu, thị trường ngoại hối, thị trường phái sinh, cũng như nhiều thị trường khác. Thị trường tài chính có ý nghĩa sống còn đối với sự vận hành trơn tru của các nền kinh tế tư bản.

Hiểu về thị trường tài chính

Thị trường tài chính đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo điều kiện thuận lợi để vận hành trơn tru các nền kinh tế tư bản bằng cách phân bổ nguồn lực và tạo thanh khoản cho các doanh nghiệp và doanh nhân. Thị trường giúp người mua và người bán dễ dàng giao dịch các khoản nắm giữ tài chính của họ. Thị trường tài chính tạo ra các sản phẩm chứng khoán mang lại lợi nhuận cho những người có thừa vốn (nhà đầu tư/người cho vay) và cung cấp những khoản tiền này cho những người cần vốn (người đi vay).

Thị trường chứng khoán chỉ là một loại thị trường tài chính. Thị trường tài chính được hình thành bằng cách mua và bán nhiều loại công cụ tài chính như cổ phiếu, trái phiếu, tiền tệ và các công cụ phái sinh. Thị trường tài chính chủ yếu dựa vào tính minh bạch của thông tin để đảm bảo rằng thị trường định giá hiệu quả và phù hợp. Giá thị trường của chứng khoán có thể không phản ánh giá trị nội tại của chúng do ảnh hưởng của các lực kinh tế vĩ mô như thuế.

Một số thị trường tài chính có quy mô nhỏ với ít hoạt động trong khi những thị trường khác, như Sở giao dịch chứng khoán New York (NYSE), giao dịch hàng nghìn tỷ đô la chứng khoán hàng ngày. Thị trường cổ phiếu (chứng khoán) là một thị trường tài chính cho phép các nhà đầu tư mua và bán cổ phiếu của các công ty được giao dịch công khai. Thị trường chứng khoán sơ cấp là nơi bán các cổ phiếu mới phát hành trong các đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO). Tất cả mọi giao dịch cổ phiếu sau đó đều xảy ra trên thị trường thứ cấp, nơi nhà đầu tư mua và bán các chứng khoán mà họ đã sở hữu.

Giá chứng khoán giao dịch trên thị trường tài chính có thể không nhất thiết phản ánh giá trị nội tại thực sự của chúng.

Xem thêm

Các loại thị trường tài chính

 • Thị trường chứng khoán (cổ phiếu)

Có lẽ thị trường tài chính phổ biến nhất là thị trường chứng khoán. Đây là nơi các công ty niêm yết cổ phiếu của họ và các cổ phiếu này được mua và bán bởi các trader (người giao dịch ngắn hạn) và nhà đầu tư. Thị trường chứng khoán, hay thị trường cổ phiếu, được các công ty sử dụng để huy động vốn thông qua các đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO). Sau đó, cổ phiếu được giao dịch giữa những người mua và người bán khác nhau trong thị trường thứ cấp.

Cổ phiếu có thể được giao dịch trên các sàn giao dịch có niêm yết, chẳng hạn như Sở giao dịch chứng khoán New York (NYSE) và Nasdaq, hoặc các giao dịch tại quầy (OTC). Hầu hết giao dịch cổ phiếu được thực hiện thông qua các sàn giao dịch được quản lý và những sàn này đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế, vừa là thước đo sức khỏe tổng thể của nền kinh tế vừa là nguồn cung cấp lợi nhuận từ vốn và thu nhập cổ tức cho các nhà đầu tư.

Những người tham gia điển hình trong thị trường chứng khoán bao gồm các nhà đầu tư và trader (cả cá nhân và tổ chức), cũng như các nhà tạo lập thị trường (MM) và các chuyên gia duy trì tính thanh khoản và cung cấp thị trường hai mặt bán/mua. Các công ty môi giới là bên thứ ba tạo điều kiện cho giao dịch giữa người mua và người bán nhưng không có vị thế thực tế trong một cổ phiếu.

 • Thị trường giao dịch tại quầy

Thị trường giao dịch tại quầy (OTC) là một thị trường phi tập trung – có nghĩa là nó không có địa điểm thực và giao dịch được tiến hành trên hệ thống máy tính – trong đó những người tham gia thị trường giao dịch chứng khoán trực tiếp giữa hai bên mà không cần người môi giới. Mặc dù thị trường OTC có thể xử lý giao dịch một số cổ phiếu nhất định (ví dụ như các công ty nhỏ hơn hoặc rủi ro hơn không đáp ứng đủ các tiêu chí để được niêm yết trên các sàn giao dịch), hầu hết giao dịch cổ phiếu được thực hiện thông qua các sàn giao dịch. Tuy nhiên, một số thị trường phái sinh nhất định chỉ giao dịch OTC và do đó, tạo nên một phân khúc quan trọng của thị trường tài chính. Nói chung, thị trường OTC và các giao dịch xảy ra trên đó ít được quản lý hơn, ít thanh khoản hơn và kém rõ ràng hơn.

Tìm hiểu về các Thị trường tài chính

 • Thị trường trái phiếu

Trái phiếu là một chứng khoán trong đó nhà đầu tư cho vay tiền trong một khoảng thời gian xác định với lãi suất được ấn định trước. Bạn có thể nghĩ về một trái phiếu như một thỏa thuận giữa người cho vay và người đi vay, bao gồm các chi tiết của khoản vay và các khoản thanh toán của khoản vay đó. Trái phiếu được phát hành bởi các tập đoàn tư nhân, cũng như các chính quyền thành phố, tiểu bang và chính phủ có chủ quyền để tài trợ cho các dự án và hoạt động của họ. Ví dụ, thị trường trái phiếu bán các chứng khoán như tín phiếu và trái phiếu do Kho bạc Hoa Kỳ phát hành (thường gọi là trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ). Thị trường trái phiếu còn được gọi là thị trường nợ, tín dụng hoặc thu nhập cố định.

 • Thị trường tiền tệ

Thông thường, thị trường tiền tệ giao dịch các sản phẩm có thời gian đáo hạn ngắn với tính thanh khoản cao (dưới một năm) và có đặc trưng với mức độ an toàn cao và lợi tức tương đối thấp. Ở cấp độ bán buôn, thị trường tiền tệ bao gồm các giao dịch khối lượng lớn giữa các tổ chức và trader. Ở cấp độ bán lẻ, thị trường bao gồm các quỹ tương hỗ trên thị trường tiền tệ được mua bởi các nhà đầu tư cá nhân và các tài khoản thị trường tiền tệ do khách hàng ngân hàng mở. Các cá nhân cũng có thể đầu tư vào thị trường tiền tệ bằng cách mua chứng chỉ tiền gửi ngắn hạn (CD), tín phiếu đô thị hoặc tín phiếu kho bạc Hoa Kỳ cùng nhiều công cụ tài chính ngắn hạn khác.

 • Thị trường phái sinh

Phái sinh là một hợp đồng giữa hai hoặc nhiều bên có giá trị dựa trên một tài sản tài chính cơ bản (như một chứng khoán) hoặc một tập hợp các tài sản (như một chỉ số). Các chứng khoán phái sinh là chứng khoán thứ cấp có giá trị bắt nguồn từ giá trị của chứng khoán chính liên kết với chúng. Tự bản chất, một chứng khoán phái sinh là vô giá trị. Thay vì giao dịch cổ phiếu trực tiếp, thị trường phái sinh giao dịch hợp đồng tương lai và hợp đồng quyền chọn cũng như các sản phẩm tài chính cấp cao khác. Các sản phẩm tài chính này lấy giá trị từ các công cụ tài chính cơ bản như trái phiếu, hàng hóa, tiền tệ, lãi suất, chỉ số thị trường và cổ phiếu.

Thị trường tương lai là nơi niêm yết và giao dịch các hợp đồng tương lai. Không giống như các hợp đồng kỳ hạn được giao dịch OTC, thị trường hợp đồng tương lai sử dụng các đặc điểm hợp đồng được tiêu chuẩn hóa, được quản lý tốt và sử dụng các cơ sở thanh toán bù trừ để giải quyết và xác nhận giao dịch. Các thị trường quyền chọn, chẳng hạn như Sàn giao dịch quyền chọn Chicago (CBOE), cũng niêm yết và quản lý các hợp đồng quyền chọn. Cả sàn giao dịch hợp đồng tương lai và quyền chọn đều có thể liệt kê các hợp đồng trên các loại tài sản khác nhau, chẳng hạn như cổ phiếu, chứng khoán thu nhập cố định, hàng hóa, v.v.

 • Thị trường ngoại hối

Thị trường forex (ngoại hối, fx) là thị trường trong đó những người tham gia có thể mua, bán, phòng hộ rủi ro và đầu cơ tỷ giá hối đoái giữa các cặp tiền tệ. Thị trường ngoại hối là thị trường có tính thanh khoản cao nhất trên thế giới vì tiền mặt là tài sản có tính thanh khoản cao nhất. Thị trường tiền tệ xử lý hơn 5 nghìn tỷ giao dịch hàng ngày, nhiều hơn thị trường tương lai và thị trường cổ phiếu cộng lại. Cũng giống như thị trường OTC, thị trường ngoại hối cũng không phải là một thị trường tập trung với một mạng lưới máy tính và công ty môi giới toàn cầu từ khắp nơi trên thế giới. Thị trường ngoại hối được cấu thành bởi các ngân hàng, công ty thương mại, ngân hàng trung ương, công ty quản lý đầu tư, quỹ phòng hộ, sàn môi giới ngoại hối bán lẻ và nhà đầu tư.

 • Thị trường hàng hóa

Thị trường hàng hóa là địa điểm nơi người sản xuất và người tiêu dùng gặp gỡ để trao đổi hàng hóa vật chất như nông sản (ngô, gia súc, đậu nành), sản phẩm năng lượng (, khí đốt, tín dụng carbon), kim loại quý (, bạc, bạch kim) hoặc “hàng hóa mềm” (chẳng hạn như bông, cà phê và đường). Các thị trường này được gọi là thị trường hàng hóa giao ngay, nơi hàng hóa vật chất được trao đổi thành tiền.

Tuy nhiên, phần lớn giao dịch của các loại hàng hóa này diễn ra trên các thị trường phái sinh sử dụng hàng hóa giao ngay làm tài sản cơ bản. Hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng tương lai và quyền chọn hàng hóa được trao đổi cả OTC và trên các sàn giao dịch được niêm yết trên khắp thế giới như Chicago Mercantile Exchange (CME) và Intercontinental Exchange (ICE).

Tìm hiểu về các Thị trường tài chính

 • Thị trường tiền điện tử

Trong vài năm qua, thế giới đã chứng kiến ​​sự ra đời và trỗi dậy của các loại tiền điện tử như và Ethereum, các tài sản kỹ thuật số phi tập trung dựa trên công nghệ blockchain. Hiện nay đã có hàng trăm loại tiền điện tử được giao dịch trên toàn cầu thông qua một loạt các sàn giao dịch tiền điện tử trực tuyến độc lập. Các sàn giao dịch này lưu trữ các ví kỹ thuật số để các trader hoán đổi một loại tiền điện tử này lấy một loại tiền điện tử khác hoặc lấy các loại tiền pháp định như đô la hoặc euro.

Bởi vì phần lớn các sàn giao dịch tiền điện tử là các nền tảng tập trung, người dùng rất dễ bị hack hoặc lừa đảo. Các sàn giao dịch phi tập trung cũng hoạt động mà không cần bất kỳ cơ quan trung ương nào quản lý. Các sàn giao dịch này cho phép giao dịch trực tiếp ngang hàng (P2P) các loại mà không cần một cơ quan có thẩm quyền quản lý thực tế để thiết lập các điều kiện cho giao dịch. Các loại tiền điện tử chính cũng có hợp đồng tương lai và quyền chọn đi kèm.

Huân Hà – Theo investopedia.com

Đánh giá bài viết

/ 5. Lượt đánh giá:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -spot_img

REVIEW SÀN

LỊCH KINH TẾ

BÀI VIẾT MỚI